W trosce o chorego pracownika

Szkolenie online

Szkolenie „W trosce o chorego pracownika” jest skierowane do wszystkich członków przedsiębiorstwa: pracodawców, zarządów, kierowników liniowych, pracowników-chorych przewlekle, pracowników-opiekunów oraz ich współpracowników. Jego podstawowym celem jest przygotowanie całego zespołu na sytuację ciężkiej choroby lub przyjęcia roli opiekuna przez któregoś z członków zespołu. 

Szkolenie ma być przewodnikiem zarówno dla osób zmagającym się z tak ciężkim doświadczeniem, jak i dla ich otoczenia zawodowego. Bardzo ważna jest kwestia kondycji psychicznej chorego, opiekuna, ale również współpracowników, a przede wszystkim bezpośredniego przełożonego, który musi posiadać odpowiednie narzędzia, by zarządzać całą sytuacją na wszystkich jej poziomach wewnątrz firmy.

 

Szkolenie porusza następujące zagadnienia:

 • Czy kontynuować karierę zawodową po otrzymaniu diagnozy przewlekłej choroby i w trakcie obciążającej terapii?
 • Czy mówić otwarcie o swojej chorobie lub decyzji o przyjęciu roli opiekuna? Z kim rozmawiać w pierwszej kolejności? 
 • Uczucie napięcia, poczucie niemocy i niepewności w codziennych kontaktach z pracującą obok osobą chorą lub opiekunem takiej osoby. Jak sobie radzić z obciążeniami psychicznymi związanymi z codzienną współpracą z osobą przewlekle chorą?
 • Jak pomagać? Kiedy podejmować próbę rozmowy o problemach współpracownika? Co  powinno się powiedzieć, jakich sformułowań należy unikać?
 • Rola kierownika liniowego. Rekomendacje najlepszych strategii postępowania wobec przewlekle chorego pracownika lub pracownika-opiekuna. Zarządzanie zespołem skonfrontowanym z taką sytuacją.   
 • Kontakty przełożonego z chorym współpracownikiem. Sposoby rozmowy i okoliczności spotkań. Znaczenie pierwszej rozmowy na temat nowej sytuacji pracownika. 
 • Powrót pracownika po długiej nieobecności spowodowanej ciężką chorobą. Jak powinien wyglądać pierwszy dzień w pracy?
 • Ustalanie krótko- i długookresowych planów dla chorego pracownika lub pracownika-opiekuna. Perspektywy dalszego rozwoju kariery. 
 • Wskazania dotyczące profilaktyki zdrowia psychicznego. Obciążenia psychiczne kierowników liniowych mogą być ogromne i najczęściej są nieidentyfikowane odpowiednio wcześniej.  
 

Warsztat praktyczny

Szkolenie, szczególnie połączone z warsztatami praktycznymi w miejscu pracy, daje duże, bardzo wymierne korzyści również w procesie budowania i integrowania organizacji. Zespół ma świadomość, że uczestniczy w czymś ważnym i że podejmuje tematy, które powszechnie kojarzone są z okolicznościami rodzinnymi aniżeli zawodowymi. Po odbyciu szkolenia pojawia się refleksja, że „właśnie dlatego tutaj pracuję”, że warto z tą firmą wiązać swoją przyszłość. Firma zamienia się we wspólnotę zintegrowaną nie tylko wokół indywidualnych ambicji zawodowych i materialnych. Ważnym spoiwem staje się troska o ludzi, którzy pracują obok nas i przekonanie, że kiedy sam znajdę się w takiej sytuacji, będę wśród świadomych moich problemów i dostępnych możliwości pomocy ludzi.

 

Forma szkolenia

Program szkoleniowy "W trosce o chorego pracownika" oferujemy w dwóch wzajemnie dopełniających się formach:

 1. Moduł teoretyczny: w formie indywidualnych kodów dla platformy VOD/w formie przekazania pliku video wraz z prawem do jego wewnętrznego wykorzystywania w określonym umową zakresie.
 2. Moduł praktyczny: warsztat stacjonarny/webinar z członkami danego przedsiębiorstwa (z możliwością podziału na poszczególne zakresy kompetencji) - uwzględnia elementy dyskusji i personalizacji poruszanych zagadnien najistotniejszych z perspektywy danej organizacji.
 

Materiały uzupełniające

Wraz ze szkoleniem „W trosce o chorego pracownika” proponujemy na tych samych zasadach dwa szkolenia skierowane do osób chorych na choroby nowotworowe „Rak i co dalej?” oraz do opiekunów „Jak być dobrym wsparciem?". Przedsiębiorstwo może wówczas wykupić dodatkowe vouchery na szkolenia dla osób dotkniętych w danym momencie kryzysem choroby własnej bądź osoby bliskiej. Taki gest to najlepsza forma wsparcia ze strony firmy w momencie kryzysu osobistego pracownika.