W trosce o chorego pracownika

Szkolenie online

Coraz większa liczba zawodowo aktywnych przewlekle chorych osób oraz opiekunów takich osób stawia nowe wyzwanie przed pracodawcami, menadżerami, osobami zajmującymi się kwestiami zatrudnienia w firmach. Ciężka choroba pracownika to test dla całej organizacji na każdym jej poziomie. Szkolenie W trosce o chorego pracownika, poza znaczeniem społecznym, daje duże, wymierne korzyści również w procesie budowania i integrowania organizacji. Zespół czuje, że uczestniczy w czymś ważnym i że podejmuje tematy, które powszechnie uznawane są za bardziej przeznaczone dla okoliczności rodzinnych, aniżeli zawodowych. Po odbyciu takiego szkolenia pojawia się refleksja, że „właśnie dlatego tutaj pracuję”, że warto z tą firmą wiązać swoją przyszłość.

 

Weź udział w szkoleniu online i dowiedz się:

 • Dlaczego warto informować i otwarcie rozmawiać z pracodawcą o chorobie przewlekłej?
 • Jak zespół powinien rozmawiać z chorym współpracownikiem? Co mówić, a czego należy unikać w rozmowie z chorym kolegą/koleżanką?
 • Jak komunikować się z pracownikiem w czasie jego nieobecności związanej z procesem leczenia?
 • Jak przygotować zespół i zorganizować powrót do pracy po długim zwolnieniu lekarskim pracownika?
 • Rola menadżera liniowego wobec przewlekle chorego pracownika – jak być dobrym wsparciem?

Szkolenie video trwa 50 minut i jest podzielone na 6 modułów tematycznych. Uczestnicy mogą korzystać wielokrotnie z materiału edukacyjnego przez cały okres trwania umowy. Jeden zakupiony kod do szkolenia może być wykorzystany tylko przez jedną osobę. Szkolenie dostępne jest na platformie www.szkolenia.zdrowiezaczynasiewglowie.pl.

 

Zakup szkolenia

Zapraszamy do zakupu pojedynczego dostępu do szkolenia pod adresem : https://zdrowiezaczynasiewglowie.pl/produkt/w-trosce-o-chorego-pracownika-szkolenie-online/.

Napisz do nas na redakcja@wtrosceochoregopracownika.pl w sprawie indywidualnej wyceny dla Twojego przedsiębiorstwa (koszt jednego szkolenia przy zamówieniu ponad 100 kluczy aktywacyjnych wynosi 15 PLN netto) 

Warsztat praktyczny

Poza szkoleniem online proponujemy zorganizowanie dla pracowników warsztatów z psychologiem zdrowia. Celem spotkania jest praktyczne omówienie wyzwań, jakie stawia przed przedsiębiorstwem choroba przewlekła pracownika. 

Warsztat może być przygotowany dla wszystkich pracowników lub ograniczonych grup:

 1. Pracowników
 2. Menedżerów liniowych
 3. Zarządu

Zainteresowanych zakupem szkolenia lub warsztatami zapraszamy do kontaktu na redakcja@wtrosceochoregopracownika.pl lub pod tel: 793 553 370.

 

Przykładowe zagadnienia

 • Rola otoczenia zawodowego w procesie leczenia i rehabilitacji
 • Jak powinna przebiegać pierwsza rozmowa przełożonego z chorym przewlekle pracownikiem lub pracownikiem pełniącym rolę opiekuna?
 • Czego nie należy mówić - jakich sformułowań i określeń należy unikać w kontakcie z osobą ciężko chorą?
 • Jak powinien wyglądać pierwszy dzień pracownika po powrocie po długiej nieobecności spowodowanej chorobą? Tworzenie scenariusza powrotu.
 • Przygotowywanie przez menadżera liniowego celów i zadań dla chorego pracownika/opiekuna w krótkim i długim okresie.
 • Dyskusja, indywidualna demonstracja nabytych umiejętności w zakresie komunikacji i organizacji pracy zespołu, w którym pracuje osoba chora przewlekle.